over ons

Het wijkteam zet zich in om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen. Bodegraven-Noord omvat het gebied in de bebouwde kom van Bodegraven ten noorden van de spoorlijn.

Heeft u ideeën voor een verbetering in uw dorp of wijk en wilt u hierover van gedachten wisselen? Laat het ons weten. Het wijkteam staat voor u klaar.

Het Wijkteam Noord vergadert elke eerste woensdag van de maand in ons Gemeentehuis en de toegang is openbaar. Elke 2 maanden vergadert het Wijkteam Noord met de desbetreffende wethouder erbij.