Er is weer heel wat te vertellen

Gepubliceerd op 8 juni 2019 10:07

Geschreven door Gijs Hoogeveen

.

Het raadhuisplein zijn inmiddels voorzien van bankjes en plantenbakken. We gaan het uiteindelijke resultaat afwachten maar van wat wij er nu van zien lijkt het ontwerp niet op het plan waar veel mensen uit de wijk en andere belangengroepen over hebben gesproken. Er is door veel enthousiaste burgers tijd en input aan besteed aan de plannen maar zoals gezegd lijkt het resultaat daar niet erg op.

Han Koevoets deelnemer van de burger-initiatiefgroep “Hart in Bodegraven” heeft recentelijk de in de vergadering van het wijkteam een presentatie gegeven van mogelijke ideeën. Op woensdag 5 juni worden de ideeën gepresenteerd aan de gemeenteraad. Wij blijven in gesprek met deze initiatiefgroep.

Er is een onderzoek en inventarisatie gedaan naar de speelplaatsjes in onze wijk. Samen met de gemeente wordt overleg gevoerd over wat er kan gaan gebeuren.

De niet lopende klok op het Raadhuisplein is al een veel besproken onderwerp in deze rubriek. Het lijkt er op dat wat radertjes gaan draaien. Een makelaar, met zijn winkel aan het Raadhuisplein, heeft zich bereid getoond de reparatie en aanpassing van de klok te gaan sponsoren. Het voorstel wordt voorgelegd aan de beheerder van de eigenaars en zal, op een eerstvolgende VVE vergadering worden besproken. Wij stellen het op prijs dat de klok weer op korte termijn is hersteld en weer ‘bij de tijd is’.

De voorlopige plannen voor een eventuele nieuwe brug over de Oude Rijn zijn gepresenteerd. Voor sommige Bodegravers is het misschien een goed idee, maar de mensen, die in de buurt van de brug wonen, denken er heel anders over en hebben nog veel vragen over deze mogelijke brug.. Dit kan voor vuurwerk zorgen. Wij zullen aan onze wijkwethouder gaan vragen of een vragenlijst, zoals is ingevuld over het vuurwerk bij de laatste verkiezingen, een idee is om nut en noodzaak van deze brug te gaan meten. De aanleg en het beheer van een dergelijke brug kost in verhouding veel geld.

Afgelopen winter is er overleg geweest met onze collega’s van Wijkteam Zuid over het gebruik van een warmtecamera om warmte lekken in huizen op te sporen. Wordt vervolgd voor de komende winter, het is nu te warm.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.