wtnbodegraven.nl

Welkom bij Wijkteam Noord van Bodegraven 

Voorwoord

Het wijkteam zet zich in om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen. Bodegraven-Noord omvat het gebied in de bebouwde kom van Bodegraven ten noorden van de spoorlijn.

Heeft u ideeën voor een verbetering in uw dorp of wijk en wilt u hierover van gedachten wisselen? Laat het ons weten. Het wijkteam staat voor u klaar.

Het Wijkteam Noord vergadert iedere eerste woensdag van de maand in ons Gemeentehuis en de toegang is openbaar. Iedere 2 maanden vergadert het Wijkteam Noord met de desbetreffende wethouder erbij.

De eerst volgende vergadering is dinsdag 18 juni om 19.30 uur in het gemeentehuis

Bestuursleden

Bestuurs functie Naam
Voorzitter Peter Assenberg
Vice-voorzitter en penningmeester Mark Verheijke
Secretaris Erna Zoomers
Communicatie Gijs Hoogeveen / Peter van Harskamp
Sociale Domein Nemma Koelewijn
Sociale Domein Fokke Hoornstra
Wonen Erna Zoomers
Veiligheid Jan ten Brink
Website Peter van Harskamp