Wijkteam Noord van Bodegraven

Welkom bij Wijkteam Noord van Bodegraven 

Voorwoord

Het wijkteam zet zich in om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen. Bodegraven-Noord omvat het gebied in de bebouwde kom van Bodegraven ten noorden van de spoorlijn.

Heeft u ideeën voor een verbetering in uw dorp of wijk en wilt u hierover van gedachten wisselen? Laat het ons weten. Het wijkteam staat voor u klaar.

Het Wijkteam Noord vergadert iedere eerste woensdag van de maand in ons Gemeentehuis en de toegang is openbaar. Iedere 2 maanden vergadert het Wijkteam Noord met de desbetreffende wethouder erbij.

De eerst volgende vergadering is dinsdag 18 juni om 19.30 uur in het gemeentehuis

TENSLOTTE

Zaterdag 15 juni zijn leden van het Wijkteam Noord present in de Kerkstraat met koffie en een springkussen voor de kinderen. Wij willen graag met u in gesprek over uw wensen en ideeën voor alle wijken en hun inwoners ten noorden van de spoorlijn.
Tot zaterdag 15 juni van 9 tot 1 uur op het Raadhuisplein - de koffie staat klaar!
Op internet kunt u ons vinden op: wtnbodegraven.nl.

Bestuursleden

Bestuurs functie Naam
Voorzitter Peter Assenberg
Vice-voorzitter en penningmeester Mark Verheijke
Secretaris Erna Zoomers
Communicatie Gijs Hoogeveen / Peter van Harskamp
Sociale Domein Nemma Koelewijn
Sociale Domein Fokke Hoornstra
Wonen Erna Zoomers
Veiligheid Jan ten Brink
Website Peter van Harskamp